คณะจัดอบรม Coaching and IDP ให้ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ

คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาผลงานและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Coaching and IDP)
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้นำระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกสายงานทุกระดับ โดยภายหลังจากการประเมินผลแล้ว ผู้บังคับบัญชาสมควรที่จะมีการดำเนินการพัฒนาเพื่อปรับปรุงจุดด้อย และส่งเสริมจุดเด่น ทั้งในด้านสมรรถนะ และทักษะความรู้การปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อกำหนดแนวทางและขอบเขตการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผู้บังคับบัญชาสมควรที่จะมีบทบาทในการสอนงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  จึงจัดอบรม “ทักษะการสอนงานเพื่อพัฒนาผลงานและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผน IDP ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาแบบ 70 : 20 :10 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และสามารถสอนงานเพื่อพัฒนาผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

 

ดูรูปภาพการอบรมจากระบบ e-Photo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *