การเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาคณะ

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 61 บุคลากรคณะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร ฟังบรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาคณะ”  บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายของ “การสื่อสารองค์กร” “การสื่อสารภายในภายนอก” และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

และก่อนเข้าเนื้อหา อาจารย์ถามว่า หน่วยงานของท่านมีอาการดังนี้หรือไม่

– บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน?
– บุคลากรไม่ทราบบทบาทหน้าที่?
– บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงานและไม่มีเป้าหมายการทำงาน?
– บุคลากรขาดความสามัคคี?
– หน่วยงานย่อยภายในองค์กร ไม่มีการประสานงาน (Dead Air)?
– วัฒนธรรมองค์กรกำลังเข้าสู่โหมด Individualism?
– ความนิยมของนักเรียนที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อ…น้อยกว่าปกติ?
– หน่วยงานไม่มีพื้นที่ในสื่อเลย?
– หน่วยงานมีชื่อเสียงเสียหาย?
– ภาพลักษณ์ของคณะ…ไม่ชัด (เมื่อเทียบกับคู่แข่ง)?

ดูรูปภาพทั้งหมดจากระบบ e-Photo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *