สำนักงานเลขานุการ ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.

ในการสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2561  “Smart Working for Faculty 4.0″ นอกจากบุคลากรได้เข้าอบรมทางวิชาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 3  กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสแล้ว และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเลขานุการ  นำโดย ผศ. ดร. จเร เลิศสุดวิชัย หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม และคุณชุติมา เทพเฉลิม หน.สำนักงานเลขานุการ นำบุคลากรสำนักงานเลขานุการ จำนวน 46 คน  ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม และกลุ่มงานในสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดยมี ผศ.ดร. กลางเดือน โพชนา  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำชม  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ สำนักงานเลขานุการ ได้แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา กลุ่มงานแผนและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มฝ่ายคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม เพื่อศึกษาดูงานให้ตรงกับภาระงานและสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในงาน ทั้งนี้ บุคลากรที่เข้าศึกษาดูงานทุกกลุ่มจะร่วมถ่ายทอดความรู้ (KM) จากการศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ดูรูปภาพจาก e-Photo

ดูข่าวจากเว็บ มอ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *