สล. จัด KM เรื่อง Medley Training

สำนักงานเลขานุการ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานเลขานุการ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ที่ได้มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ที่บุคลากรแต่ละท่านได้กำหนดไว้ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘   สำนักงานเลขานุการ เห็นว่า ความรู้ซึ่งบุคลากรแต่ละคนได้รับจากการฝึกอบรมนอกจากจะนำมาปรับใช้ในการพัฒนางานของตนเองแล้ว สมควรที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน  จึงได้จัดกิจกรรม KM เรื่อง  Medley Training สล. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องอาหารนานาชาติ ทั้งนี้ได้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญไว้ที่หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์แล้ว

ดูรูปภาพจากระบบ e-Photo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *