Archive for พฤษภาคม, 2010

สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2553

IMG_8308

  บุคลากรสำนักงานเลขานุการ เข้าร่วมสัมมนาสำนักงานเลขานุการประจำปี 2553 ณ จังหวัดอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 26 ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2553