Archive for มกราคม, 2017

สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2560

powerteam1

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  13-14 มกราคม 2560 ณ ริเวียร่าวิลล่ารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในหัวข้อ The Power Team โดยมีอาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากรตลอดการสัมมนา ดูรูปจาก e-photo