Archive for พฤษภาคม, 2012

สล. จัดอบรมเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ผังไหล)

IMG_8020

สำนักงานเลขานุการ จัดอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  (ผังไหล) ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค. 2555 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ e-Photo