ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

Tag: วิศวกรรมเครื่องกล

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Delta Cup ครั้งที่ 7

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีม Maew Maew Sweety นำผลงานโครงงานระบบบริการจัดส่งอัตโนมัติเพื่อรักษา

Read More »

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย ผศ.ดร.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอ

Read More »

คณะวิศวฯ รับมอบเงินสนับสนุน 7 แสนบาท จาก บ.วินด์ชิลล์ จก. ร่วมสร้างห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกต้นแบบ ให้ รพ.พระมงกุฎเกล้า ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

คณะวิศวฯ รับมอบเงินสนับสนุน 7 แสนบาท จาก บ.วินด์ชิลล์ จก. ร่วมสร้างห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกต้นแบบ ให้ ร

Read More »

ตู้ความดันบวก ใช้ตรวจคัดกรอง COVID-19 ระลอกใหม่ ผลงานทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ในสถานการณ์การเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสต

Read More »

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดูงาน LNG Laboratory Facilities (เมียนมา)

ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง และ อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตา

Read More »

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เม

Read More »

Hope Suit นวัตกรรมใหม่แห่งความปลอดภัยในท้องทะเล

ทีมนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล คิดนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยชีวิตเมื่อต้องตกอยู่ในภาวะคับขันในท้องทะเลหรือมหาส

Read More »

บทความล่าสุด: