ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
PQI 64 : Workshop & Coaching & Training ครั้งที่ 10 ประจําปี 2564โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนิสิตคณะวิศวฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ประจำปี 2564[ นิสิต ป.โท วศ.วัสดุ ได้รับรางวัล E-Poster Presentation Award ]ไวไว เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรอาจารย์วิศวฯ วัสดุ ได้รับทุนวิจัยพัฒนาวัสดุอัจฉริยะ จาก กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจีนคณะวิศวฯ มก. มอบ Face Shied และ เสื้อกาวน์นาโน แก่โรงพยาบาล 8 แห่งใน จ.ปทุมธานีคณะวิศวฯ รับมอบเงินสนับสนุน 7 แสนบาท จาก บ.วินด์ชิลล์ จก. ร่วมสร้างห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกต้นแบบ ให้ รพ.พระมงกุฎเกล้า ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19คณะวิศวฯ มก. มอบหุ่นยนต์พ่นฆ่าเชื้อ และ Face Shield ให้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

HOME

HOME

  • ข่าวล่าสุด
  • วีดีโอข่าว