ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

นิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม NOVA ได้รับทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 80,000 บาท พร้อมได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงาน “Smart Module and Smart Platform” ในการแข่งขันรูปแบบออนไลน์ การพัฒนานวัตกรรมด้านการขับเคลื่อนพลังงานอัจฉริยะ MEA Hackathon for Smart Energy 2021 ภายใต้แนวคิด IoT Solutions for Smart Energy System จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 เป็นรอบการนำเสนอแนวคิดผลงาน และในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นการนำเสนอการสาธิตผลงาน (Demo Day) โดยมีนายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน DEMO DAY ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์ เกท (ประตูน้ำ) กรุงเทพมหานคร

ทีม NOVA เป็น 1 ใน 5 ทีม จากทั้งหมด 16 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของทีม คือ Smart Module and Smart Platform ซึ่งเป็น Module พัฒนาระบบกลางของการไฟฟ้านครหลวง โดยสามารถอ่านค่าและควบคุมอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับระบบ Solar Cell ได้ทุกชนิด สมาชิกทีมประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นายกฤษณะ เนตรภักดี นิสิตภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  นายกันทรากร ทุมชะและนายชีวิต สุธรรมน้อย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่