ENG KU NEWS

วันพุธที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

นิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม NOVA ได้รับทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 80,000 บาท พร้อมได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงาน “Smart Module and Smart Platform” ในการแข่งขันรูปแบบออนไลน์ การพัฒนานวัตกรรมด้านการขับเคลื่อนพลังงานอัจฉริยะ MEA Hackathon for Smart Energy 2021 ภายใต้แนวคิด IoT Solutions for Smart Energy System จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 เป็นรอบการนำเสนอแนวคิดผลงาน และในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นการนำเสนอการสาธิตผลงาน (Demo Day) โดยมีนายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน DEMO DAY ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์ เกท (ประตูน้ำ) กรุงเทพมหานคร

ทีม NOVA เป็น 1 ใน 5 ทีม จากทั้งหมด 16 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของทีม คือ Smart Module and Smart Platform ซึ่งเป็น Module พัฒนาระบบกลางของการไฟฟ้านครหลวง โดยสามารถอ่านค่าและควบคุมอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับระบบ Solar Cell ได้ทุกชนิด สมาชิกทีมประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นายกฤษณะ เนตรภักดี นิสิตภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  นายกันทรากร ทุมชะและนายชีวิต สุธรรมน้อย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่