ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Studentนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567บาร์วิศวะ Reborn ร้านอาหารของคณะวิศวฯ ในงานเกษตรแฟร์ ได้รับรางวัล KU SDGs Smart Entrepreneur ระดับดีเยี่ยม !!!!! ประเภทส่งเสริมเป้าหมาย SDGsคณะวิศวฯ – อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน

Tag: IUP

ชุมนุมนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล จัดค่ายคนหลงกล แนะแนวนักเรียน ม.ปลาย เรียนต่อวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ

ชุมนุมนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล จัดค่าย “คนหลงกล” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิศวกรรมเครื่องกล โครง

Read More »

นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า โครงการ IUP คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน YouThful Issue Competition

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) ทีม Aiya Engineer ได้รับราง

Read More »

นิสิตวิศวฯ ทีม ATTRA คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน HR STARTUP PITCH ในงาน THAILAND HR TECH 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม ATTRA ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

Read More »

บทความล่าสุด: