ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

นิสิตคณะวิศวฯ ทีม SKUBA-Jr และ SKUBA-DS คว้า 4 รางวัล การแข่งขัน RoboCup Japan Open 2023

[นิสิตคณะวิศวฯ ทีม SKUBA-Jr และ SKUBA-DS คว้า 4 รางวัล การแข่งขัน RoboCup Japan Open 2023]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม SKUBA-Jr และ SKUBA-DS คว้า 4 รางวัลจากการแข่งขัน RoboCup Japan Open 2023 จัดขึ้น ณ เมือง Otsu จังหวัด Shiga ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2566  โดยในการแข่งขันดังกล่าว มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 24 ทีม

ทีมที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

ทีม SKUBA-Jr ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Open Challenge และรางวัลชนะเลิศในประเภทเทคนิคยอดเยี่ยม
จากการแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน จากรุ่น Education

ทีม SKUBA-DS ได้รับรางวัลคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 และคะแนนเทคนิคยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน หรือ RoboCup @Home รุ่น Open Platform

สมาชิกทีม SKUBA-DS และ SKUBA-Jr ประกอบไปด้วย

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1. นายนภณัฏฐ์ ทองตัน (นิสิตปริญญาเอก)
2. นายสิทธิพร ตันติบริรักษ์ (นิสิตปริญญาโท)                                                                                                                      3. นายภคพล เต็งชาตะพันธ์ (นิสิตปริญญาตรี)                                                                                                                      4. นายไกรวี รุ่งทรัพย์ไพศาล (นิสิตปริญญาตรี)

นิสิตโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)
1. นายณัฐชนน นนทพิบูลย์ (นิสิตปริญญาตรี) (EIIR Program)
2. นายศรัณย์ภัค เอื้อวรสุข (นิสิตปริญญาตรี) (EIIR Program)

โดยมี ผศ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่