ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

นิสิตวิศวฯ ทีม ATTRA คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน HR STARTUP PITCH ในงาน THAILAND HR TECH 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม ATTRA ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำผลงาน ATTRA CARD เข้าร่วมแข่งขัน HR STARTUP PITCH ที่จัดขึ้นภายในงาน THAILAND HR TECH 2023 โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ JOBTOPGUN, HUMANICA Public Company Limited, Darwinbox Digital Solutions Pvt. Ltd. และ SkillLane ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 ณ Stage C Royal Paragon Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ผลงาน ATTRA CARD เป็นระบบยืนยันตัวตนด้วย Online Platform ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลคนในองค์กร และเชื่อมโยง Connection กันได้ระหว่างองค์กร ลดต้นทุนและลดปัญหาขยะที่เกิดจากการพิมพ์นามบัตรกระดาษ
ทีม ATTRA เป็นทีมนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนในฐานะผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
สมาชิกทีม ATTRA ประกอบด้วย
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) ได้แก่ นายธนกร พรหมคง
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตได้แก่ นายยศกร แก้วแสงใส
และนางสาวกัญญาวีร์ เอี่ยมปรีดี
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และโครงการ IUP)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่