ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

Tag: MOU

คณะวิศวฯ – สยาม เด็นโซ่ ร่วมมือด้านวิชาการ-ส่งเสริมนิสิต-สร้างวิศวกรพัฒนาอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่

Read More »

คณะวิศวฯ – UMPSA มาเลเซีย ร่วมมือด้านพัฒนาหลักสูตร-แลกเปลี่ยนบุคลากรนิสิต-ดำเนินงานวิจัย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษต

Read More »

คณะวิศวฯ จับมือ ม.TAMAGAWA ญี่ปุ่น ด้านวิชาการ วิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกควา

Read More »

คณะวิศวฯ จับมือไทยคม ด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรทางด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรม

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมในพิธีส่งมอบ MOU ระหว่าง มก. และ SIT ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม

Read More »

อาจารย์คณะวิศวฯ ร่วมลงนามใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษต

Read More »

คณะวิศวฯ จับมือกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดลงทุน ร่วมมือด้านวิชาการ – ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย

คณะวิศวฯ จับมือกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดลงทุน ร่วมมือด้านวิชาการ – ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย

Read More »

คณะวิศวฯ มก. จับมือหน่วยงานชั้นนำด้านระบบราง สทร. – ESTACA และ EGIS ฝรั่งเศส ใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

        เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีพิธีลงนามในบ

Read More »

คณะวิศวฯ MOU Origgin Capital Ltd. (Singapore) นำนวัตกรรมวิศวกรรมขั้นสูงมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดไปสู่โมเดลธุรกิจใหม่

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจการขยายผลงานวิจัย

Read More »

บทความล่าสุด: