ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Studentนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567บาร์วิศวะ Reborn ร้านอาหารของคณะวิศวฯ ในงานเกษตรแฟร์ ได้รับรางวัล KU SDGs Smart Entrepreneur ระดับดีเยี่ยม !!!!! ประเภทส่งเสริมเป้าหมาย SDGsคณะวิศวฯ – อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน

นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า โครงการ IUP คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน YouThful Issue Competition

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) ทีม Aiya Engineer ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการแข่งขัน YouThful Issue Competition: นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา PM2.5 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร fhi360 SABINA และ Scenario Thailand Foundation เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้า สยาม ดิสคัฟเวอรี่

การแข่งขันดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนทั่วประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ผ่านการนำเสนอนวัตกรรม แนวคิดการแก้ปัญหาครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต

นิสิตทีม Aiya Engineer ได้นำเสนอไอเดีย Smoke Detect & Capture โดยการใช้ประโยชน์  จากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งตามท้องถนน เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหารถที่ปล่อยควันเสียเกินมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบและจับภาพ (Detect & Capture) และใช้ AI ในการตรวจจับควันดำพร้อมบันทึกเลขทะเบียนรถ สามารถทำงานแทนตำรวจจราจรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากการตรวจจับควันดำแล้ว โปรแกรมยังสามารถบันทึกภาพรถที่ทำผิดกฎจราจร เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายค่าปรับ โปรแกรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยสอดส่องรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานแทนคนแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการทำผิดกฎจราจรซ้ำได้

สมาชิกทีม Aiya Engineer ประกอบด้วย นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการ IUP ได้แก่ นายธีรสิทธิ จักขุทิพย์ นายณัฐนันท์ อนุวัตรเกษม และนายวรินทร มากท้วม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่