ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า โครงการ IUP คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน YouThful Issue Competition

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) ทีม Aiya Engineer ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการแข่งขัน YouThful Issue Competition: นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา PM2.5 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร fhi360 SABINA และ Scenario Thailand Foundation เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การค้า สยาม ดิสคัฟเวอรี่

การแข่งขันดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนทั่วประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ผ่านการนำเสนอนวัตกรรม แนวคิดการแก้ปัญหาครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต

นิสิตทีม Aiya Engineer ได้นำเสนอไอเดีย Smoke Detect & Capture โดยการใช้ประโยชน์  จากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งตามท้องถนน เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหารถที่ปล่อยควันเสียเกินมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบและจับภาพ (Detect & Capture) และใช้ AI ในการตรวจจับควันดำพร้อมบันทึกเลขทะเบียนรถ สามารถทำงานแทนตำรวจจราจรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากการตรวจจับควันดำแล้ว โปรแกรมยังสามารถบันทึกภาพรถที่ทำผิดกฎจราจร เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายค่าปรับ โปรแกรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยสอดส่องรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานแทนคนแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการทำผิดกฎจราจรซ้ำได้

สมาชิกทีม Aiya Engineer ประกอบด้วย นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการ IUP ได้แก่ นายธีรสิทธิ จักขุทิพย์ นายณัฐนันท์ อนุวัตรเกษม และนายวรินทร มากท้วม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่