ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาจาก UMPSA  ประเทศมาเลเซีย ร่วมโครงการ International Mobility Visit

         เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Malaysia Pahang AI – Sultan Abdulllah (UMPSA) ประเทศมาเลเซีย ในโครงการ International Mobility Visit ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โครงการ International Mobility Visit จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2566 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง UMPSA กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์มี ผศ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล      เป็นผู้ประสานงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในงานวิจัยเชิงวิศวกรรม ความร่วมมือในการทำวิจัยและวัฒนธรรมอันดีของทั้งสองมหาวิทยาลัย กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยในเชิงวิศวกรรม รวมถึงการร่วมปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่