ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวฯ หารือ NATIONAL CHUNG CHENG UNIVERSITY

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม และ รศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าประชุมความร่วมมือทางด้านวิชาการที่ NATIONAL CHUNG CHENG UNIVERSITY ประเทศไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) กับ Prof. Yong-Song Chen และทีมอาจารย์จาก Department of Mechanical Engineering รวมถึง Prof. Chin-Chin Cheng (Vice Dean of Office of International Affairs), Prof. Chun-Ping Jen (Director of Division of International Development), Prof. Michael Chan (Director of Division of International Students) ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตทุกระดับ การทำงานวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการเรียนออนไลน์ข้ามสถาบัน จากการประชุมในครั้งนี้ทำให้เกิดกิจกรรมการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหม่และเกิดความร่วมมือที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อนิสิตและคณะวิศวกรรมศาสตร์ในระยะยาวที่จะสามารถต่อยอดทำให้นิสิตมีทักษะทางด้านวิศวกรรมในระดับโลกต่อไป

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่