ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Studentนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567บาร์วิศวะ Reborn ร้านอาหารของคณะวิศวฯ ในงานเกษตรแฟร์ ได้รับรางวัล KU SDGs Smart Entrepreneur ระดับดีเยี่ยม !!!!! ประเภทส่งเสริมเป้าหมาย SDGsคณะวิศวฯ – อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน

Tag: วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์-นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วม

Read More »

คณาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล เข้าพบผู้บริหาร ม.Tsinghua สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษ

Read More »

ชุมนุมนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล จัดค่ายคนหลงกล แนะแนวนักเรียน ม.ปลาย เรียนต่อวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ

ชุมนุมนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล จัดค่าย “คนหลงกล” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิศวกรรมเครื่องกล โครง

Read More »

คณะวิศวฯ ส่งมอบเครื่องอบเครื่องอบเนื้อสัตว์แดดเดียว โดยไม่ง้อแดดเวอร์ชั่น 4 ณ วังสระปทุม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)

Read More »

คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาจาก UMPSA  ประเทศมาเลเซีย ร่วมโครงการ International Mobility Visit

         เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปฐ

Read More »

นิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 14 – 21 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ รศ.

Read More »

ห้องตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางอากาศและโรคอุบัติใหม่ ที่ออกแบบและจัดสร้างตามข้อกำหนด ASHRAE 170-2021 ส่งมอบ กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้งานแล้ว

     ความสุขใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย ที่รวมพลังกัน ทั้งนักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ ภาคเอกชน เพื่อช่วยเห

Read More »

บทความล่าสุด: