ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ มก. – ม.รังสิต – ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 สุพรรณบุรี ร่วมมือวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการคณะวิศวฯ จัดอบรมการยื่นขอความคุ้มครองผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มก. แบบออนไลน์คณะวิศวฯ จับมือ ซี.ซี. ออโตพาร์ท พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมนิสิตคณะวิศวฯ – คณะประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ-รางวัลชมเชย โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8อาจารย์คณะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์บุคลากรและนิสิตคณะวิศวฯ ได้รับรางวัล KU SDGs 2565คณะวิศวฯ ออกบูธงาน Dek-D’s TCAS Fairคณะวิศวฯ -บุคลากรคณะ รับรางวัล โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย ปีที่ 5รู้จักกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุด (GPA 3.95) ปีการศึกษา 2564กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

Tag: วิศวกรรมเครื่องกล

ห้องตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางอากาศและโรคอุบัติใหม่ ที่ออกแบบและจัดสร้างตามข้อกำหนด ASHRAE 170-2021 ส่งมอบ กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้งานแล้ว

     ความสุขใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทย ที่รวมพลังกัน ทั้งนักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ ภาคเอกชน เพื่อช่วยเห

Read More »

นิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม NOVA ได้รับทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 80,000 บาท พร้อมได้รับรางวั

Read More »

คณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

Read More »

คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 4 ล้านบาท พัฒนานวัตกรรมต้านภัยโควิด-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สนับสนุนให้อาจารย์นำความรู้ด้านวิศวกรรมพัฒนาและผลิตนว

Read More »

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Delta Cup ครั้งที่ 7

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีม Maew Maew Sweety นำผลงานโครงงานระบบบริการจัดส่งอัตโนมัติเพื่อรักษา

Read More »

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย ผศ.ดร.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอ

Read More »

คณะวิศวฯ รับมอบเงินสนับสนุน 7 แสนบาท จาก บ.วินด์ชิลล์ จก. ร่วมสร้างห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกต้นแบบ ให้ รพ.พระมงกุฎเกล้า ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

คณะวิศวฯ รับมอบเงินสนับสนุน 7 แสนบาท จาก บ.วินด์ชิลล์ จก. ร่วมสร้างห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกต้นแบบ ให้ ร

Read More »

บทความล่าสุด:

แท็ก
Best Paper Award COVID-19 Face Shield Job Fair MOU SKUBA คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผลงานวิจัย ดูงาน ตู้ความดันบวก ถวายพระพร ทุนการศึกษา นวัตกรรม น้องนนทรี ประชุม ปัญญา ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบคอมพิวเตอร์ รางวัล วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ศิริราช ศึกษาดูงาน สถาปนา สัมมนา สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หุ่นยนต์ ห้องความดันลบ อากาศยานไร้คนขับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล เยี่ยมชม โควิด-19 ไวไว