ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

อาจารย์-นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรมและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast Center : REFC) และศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center : DRCC) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบที่ทันสมัย สำหรับการคาดการณ์สภาพอากาศและพัฒนาแผนสำหรับการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน การเข้าเยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับความรู้และเรียนรู้การทำงานจากสถานประกอบการจริง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Kasetsart Mechanical Engineering)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่