ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

นิสิตวิศวฯ เครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนายชยุตม์ พ่วงประสงค์ นายศุภกร จันทรกำเนิด และนายณัฐภัทร ไชยชนะ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022-2023 JSAE KANTO International Conference of Automotive Technology for Young Engineers (ICATYE) จัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น (Society of Automotive Engineers of Japan) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ Design and Demonstration of a Three-Electrode Cell for Characterizing Commercial Lithium-ion Pouch Cells   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่