ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

นิสิตวิศวฯ เครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนายชยุตม์ พ่วงประสงค์ นายศุภกร จันทรกำเนิด และนายณัฐภัทร ไชยชนะ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022-2023 JSAE KANTO International Conference of Automotive Technology for Young Engineers (ICATYE) จัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น (Society of Automotive Engineers of Japan) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ Design and Demonstration of a Three-Electrode Cell for Characterizing Commercial Lithium-ion Pouch Cells   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่