อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 สาขารับใช้สังคม โดยจะมีพิธีมอบรางวัลอย่างสมเกียรติในการประชุมประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในเดือนธันวาคม 2563

37 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์