Category: ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดการวัดความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศชนิดชั่งน้ำหนักแบบสองชั้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมขั้วเซลล์แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบจุดความต้านทางไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)