แบบฟอร์มนิสิตดีเด่นด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และแบบฟอร์มด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร

นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ดังนี้ แบบฟอร์มนิสิตดีเด่นด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ คลิก แบบฟอร์มด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร คลิก

Read more

ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนอาจารย์และนิสิตคณะวิศวฯ สมัครรับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) ประจำปี 2564 โดยหน่วยงาน AC21 General Secretariat, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/31mPmKj ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ P&G Career Day

P&G Career Day เข้าร่วมรับฟังการแนะนำ โอกาสในการทำงานและฝึกงานกับ P&G ประเทศไทย ทำความรู้จักกับอาชีพในแต่ล่ะสายงาน และชีวิตการทำงานที่ P&G อาทิเช่น Product Supply, Business Development, Market Insight, และ Finance Dream Internship program โครงการฝึกงานกับ P&G เรียนรู้ด้วยระบบแบบ World Class Training แบบ Project assignment ที่มี Business Impact โดยตรง และ

Read more