การกู้ยืม กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศสำหรับนิสิตที่ประสงค์กู้ยืมกยศ.ลักษณะที่ 1 และ 2 ที่เป็นรายใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปีการศึกษา 2563 เริ่มเตรียมเอกสารกันได้แล้วนะคะ ตามรายละเอียดในภาพ การยื่นกู้ในระบบนั้น กองทุนฯประกาศว่าจะเริ่ม วันที่ 1 มิ.ย. 63 https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index. สามารถ download

Read more

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ

Read more

ยกเลิกการรับสมัครงาน บริษัท โซนี่ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่บริษัท โซนี่ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงานและสอบข้อเขียนในวันที่ 19 มี.ค. 63 ตามประกาศนี้ คลิก บริษัทขอยกเลิกการรับสมัครงานและสอบข้อเขียนออกไปไม่มีกำหนด

Read more