ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง การใช้ประโยชน์จากถ่านชีวภาพเป็นวัสดุผสมซีเมนต์เสริม ในวัสดุซีเมนต์เชิงประกอบที่ยั่งยืน โดยนิสิตระดับปริญญาตรี ได้แก่ น.ส.ปัทมพร เกียงแก้ว น.ส.ณัฐณิชา เสริญวณิชกุล และ น.ส.พฤษภาพร กลั่นสมจิตต์ โดยมี รศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่ ผลงานเรื่อง PACS: วัสดุพิมพ์สามมิติสำหรับการกำจัดสีย้อม โดยนิสิตระดับปริญญาโท ได้แก่ Mr.Thura Lin Htet น.ส.กุลนิษฐ์ ลาน้ำคำ และนายมนัสบดินทร์ อัศวอรุโณทัย โดยมี รศ.ดร.อรทัย จงประทีป เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่ ผลงานเรื่อง ผลของวัสดุคู่เชื่อมประสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบ ของเถ้าลอยที่มีต่อสมบัติของวัสดุซีเมนต์เชิงประกอบ โดยนิสิตระดับปริญญาตรี ได้แก่ น.ส.จิดาภา เลื่อมสำราญ น.ส.ลักษมี เชื้อพุฒตาล และ น.ส.กานต์ธีรา หร่ายสินธุ์ โดยมี รศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นอกจากนี้ รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ได้นำผลงาน เรื่อง ความทนทานทางชีวภาพและการใช้งานของกลาสเซรามิกเป็นฟันเทียมชนิดบางส่วนติดแน่น เข้าร่วมแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ด้วย

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่