Category: วิจารณ์ TOR

วิจารณ์ TOR ประกวดราคาาซื้อชุดการวัดความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศชนิดชั่งน้ำหนักแบบสองชั้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมขั้วเซลล์แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบจุดความด้านทางไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้ามไปยังทูลบาร์