Category: ประกวดราคาซื้อจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแบบไม่สัมผัสความละเอียดสูงด้วยระบบแสงเลเซอร์และแสงอื่น ๆ (High precision non-contact laser sensor) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้ามไปยังทูลบาร์