ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom ในหัวข้อ Current situations and maintenance technologies for concrete structures subjected to chloride attack in Thailand and Japan.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom ในหัวข้อ Current situations and maintenance technologies for concrete structures subjected to chloride attack in Thailand and Japan.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom ในหัวข้อ Current situations and maintenance technologies for concrete structures subjected to chloride attack in Thailand and Japan
.
ในวันที่ 28กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
.
การสัมมนานี้จัดร่วมกันระหว่าง Japan Society of Civil Engineers (JSCE) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ฟรี!!! ที่
https://form.run/@Joint-Seminar

2,441 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์