Category: ข่าวงานพัสดุ

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรตพร้อมอุปกรณ์ (infrared spectroscopy) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้ามไปยังทูลบาร์