Category: ข่าวงานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแบบไม่สัมผัสความละเอียดสูง ด้วยระบบแสงเลเซอร์และแสงอื่นๆ (High precision non-contact laser sensor) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรวจหาท่อรั่ว แบบหัวรับสัญญาณชนิด Hydrophone และมีหน่วยความจำในตัว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรตพร้อมอุปกรณ์ (infrared spectroscopy) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้ามไปยังทูลบาร์