Category: ข่าวงานพัสดุ

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้และวิจัยด้านห้องสะอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศวิจารณ์ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ต้นแบบชิ้นงานขนาดใหญ่ระบบเส้นพลาสติก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรวจหาท่อรั่ว แบบหัวรับสัญญาณชนิด Hydrophone และมีหน่วยความจำในตัว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้ามไปยังทูลบาร์