Category: ข่าวงานพัสดุ

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรวจหาท่อรั่ว แบบหัวรับสัญญาณชนิด Hydrophone และมีหน่วยความจำในตัว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้และวิจัยด้านห้องสะอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแบบไม่สัมผัสความละเอียดสูงด้วยระบบแสงเลเซอร์และแสงอื่น ๆ (High precision non-contact laser sensor) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้ามไปยังทูลบาร์