ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
[ อธิการบดี มก. พบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ]คณะวิศวฯ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณคณะวิศวฯ จับมือ ส.ป.ก. ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ผู้บริหารคณะวิศวฯ ร่วมงาน นนทรีสีทอง’65 ณ ม.เกษตรศาสตร์นิสิตวิศวฯ ทีม  Olo Plus คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Delta Cup ครั้งที่ 8ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ครบรอบ 25 ปีนิสิตระดับปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นอาจารย์และนิสิตคณะวิศวฯ ทีม CiiBA คว้ารางวัลที่ 3 ของโลก IMAV 2022 การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตรในโรงเรือนคณะวิศวฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกและแอฟริกาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มก.-หัวเว่ย

Tag: คณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม NOVA ได้รับทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 80,000 บาท พร้อมได้รับรางวั

Read More »

คณะสังคมศาสตร์ มก. ศึกษาดูงานด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ

เช้าวันนี้ (3 พ.ย. 64) รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี รศ.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผศ.

Read More »

ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่

ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนิ

Read More »

คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 4 ล้านบาท พัฒนานวัตกรรมต้านภัยโควิด-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สนับสนุนให้อาจารย์นำความรู้ด้านวิศวกรรมพัฒนาและผลิตนว

Read More »

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย ผศ.ดร.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอ

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะผู้วิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย

Read More »

คณะวิศวฯ ประสบความสำเร็จ ในการสำรวจแนวเขตคลองสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจ จากกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ปรึกษาส

Read More »

คณะวิศวฯร่วมจัดประชุม ระบบบำบัดน้ำเสียประหยัดพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมร

Read More »

บทความล่าสุด:

แท็ก
Best Paper Award COVID-19 Face Shield Job Fair MOU SKUBA คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผลงานวิจัย ดูงาน ตู้ความดันบวก ถวายพระพร ทุนการศึกษา นวัตกรรม น้องนนทรี ประชุม ปัญญา ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบคอมพิวเตอร์ รางวัล วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ศิริราช ศึกษาดูงาน สถาปนา สัมมนา สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หุ่นยนต์ ห้องความดันลบ อากาศยานไร้คนขับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล เยี่ยมชม โควิด-19 ไวไว