ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
บุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวันผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ กับ Tunghai University ไต้หวัน

คณะวิศวฯ สร้างอาคารหลังใหม่ อาคาร Green Building

คณะวิศวฯ สร้างอาคารหลังใหม่ อาคาร Green Building

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีแผนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ คือ อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-วิศวกรรมการบินและอวกาศ ในพื้นที่อาคารเดิม (อาคาร 11 – 13) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ออกแบบอาคารร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีลักษณะเป็นอาคาร Green Building เน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการออกแบบผสมผสาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability : TREES) จากสถาบันอาคารเขียวไทย Thai Green Building Institute (TGBI)

อาคารหลังดังกล่าว มีความสูง 10 ชั้น ภายในอาคารมีห้องเรียน พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถยนต์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 450 ล้านบาท จากเงินรายได้ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ร้อยละ 50 และเงินรายได้ส่วนกลางคณะ ร้อยละ 50 โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563

คณะวิศวฯ ได้จัดให้มีพิธีลงเสาโท-เสาเอก อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-วิศวกรรมการบินและอวกาศ หลังใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. และบุคลากรคณะวิศวฯ  ร่วมในพิธี และมี ผศ.อารย์ นวลอินทร์ อาจารย์อาวุโส และ รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารต่อไป

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่