ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA 2022 ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 4 ของโลก จากการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup 2022นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดกิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์คณะวิศวฯ จัดอบรม การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์สาขาวิศวกรรมนิสิต ป.โท วิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลเหรียญเงิน-ทองแดง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)นิสิตวิศวฯ ทีม SEAPUP ทำผลงานติด Top Ten ระดับโลก การแข่งขันยานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ ROBOSUB 2022สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี[ อาจารย์คณะวิศวฯ มก. ได้รับรางวัล เมธีวิจัยอาวุโส วช.ประจำปี 2564 ]ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิศวฯ มก.ดีเด่น ประจำปี 2565นิสิตวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชย MatSciKU Awards ประจำปี 2565

ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่

ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่

ทีมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่  ในรายการ ” The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation 2021″ จัดโดย หอการค้าญี่ปุ่น-ไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

การแข่งขันครั้งนี้จัดการแข่งขันแบบออนไลน์  โดยมีทีมตัวแทนจากนิสิต-นักศึกษาจาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รวม 6 ทีม (มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม) โดยทีม Hona ne คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมในผลงานชื่อ “7 Thing (Finding Stone)”  ซึ่งเป็นบอร์ดเกมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  โดยลดความกังวลและความเสี่ยงของเด็กและผู้ปกครอง เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทั้งการคิดแก้ไขปัญหา IQ และ EQ ซึ่งจะมีหุ่นยนต์คอยช่วยเหลือเด็กๆ ด้วยวิธีต่างๆ ทำให้เด็กรู้สึกเหมือนมีเพื่อนคอยเล่นด้วยและเล่านิทานให้ฟัง

สมาชิกทีมได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
นายอินทัช ประกายศักดิ์
นางสาวณัฏฐวิตรา กิจวัฒนชัย
นางสาวศรุดา สมจิตรมูล
นางสาวศวิตา โฆสิตะมงคล
และ นางสาวสริตา พุฒิทานันท์

และทีม SPARKLE นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมในผลงานชื่อ “NECARE” ซึ่งเป็นเครื่องนวดแบบใหม่ให้เหมาะสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่ตอบโจทย์และตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้า สมาชิกทีมประกอบด้วย

นาย วารินทร์ สีตวาริน  นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นาย ดนุภพ ดุษฎีเสนีย์   นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวชุติกานต์ โอฬารบัณฑิตกุล  นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นางสาวพิมพ์ลดา สินทิพย์ดิษกุล  นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
นางสาวณัฐชยา อิงวัฒนโภคา  นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

โดยทีม Hona ne ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 และ iPad Mini คนละ 1 เครื่อง  ทั้งนี้ ทางหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ (JCC) จะจัดพิธีมอบรางวัลให้กับนิสิตในภายหลังต่อไป

คณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบไปด้วย :

  1. นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  1. นายทาเคโอะ คะโต้ รองประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
  1. นายเทตซียะ โฮริอิ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการพัฒนาบุคลากร หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
  2. นายโนบูยูกิ อิชิอิ กรรมการผู้จัดการ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
  3. ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่