ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่

ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่

ทีมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่  ในรายการ ” The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation 2021″ จัดโดย หอการค้าญี่ปุ่น-ไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

การแข่งขันครั้งนี้จัดการแข่งขันแบบออนไลน์  โดยมีทีมตัวแทนจากนิสิต-นักศึกษาจาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รวม 6 ทีม (มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม) โดยทีม Hona ne คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมในผลงานชื่อ “7 Thing (Finding Stone)”  ซึ่งเป็นบอร์ดเกมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  โดยลดความกังวลและความเสี่ยงของเด็กและผู้ปกครอง เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทั้งการคิดแก้ไขปัญหา IQ และ EQ ซึ่งจะมีหุ่นยนต์คอยช่วยเหลือเด็กๆ ด้วยวิธีต่างๆ ทำให้เด็กรู้สึกเหมือนมีเพื่อนคอยเล่นด้วยและเล่านิทานให้ฟัง

สมาชิกทีมได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
นายอินทัช ประกายศักดิ์
นางสาวณัฏฐวิตรา กิจวัฒนชัย
นางสาวศรุดา สมจิตรมูล
นางสาวศวิตา โฆสิตะมงคล
และ นางสาวสริตา พุฒิทานันท์

และทีม SPARKLE นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมในผลงานชื่อ “NECARE” ซึ่งเป็นเครื่องนวดแบบใหม่ให้เหมาะสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่ตอบโจทย์และตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้า สมาชิกทีมประกอบด้วย

นาย วารินทร์ สีตวาริน  นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นาย ดนุภพ ดุษฎีเสนีย์   นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นางสาวชุติกานต์ โอฬารบัณฑิตกุล  นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นางสาวพิมพ์ลดา สินทิพย์ดิษกุล  นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
นางสาวณัฐชยา อิงวัฒนโภคา  นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

โดยทีม Hona ne ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 และ iPad Mini คนละ 1 เครื่อง  ทั้งนี้ ทางหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ (JCC) จะจัดพิธีมอบรางวัลให้กับนิสิตในภายหลังต่อไป

คณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบไปด้วย :

  1. นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  1. นายทาเคโอะ คะโต้ รองประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
  1. นายเทตซียะ โฮริอิ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการพัฒนาบุคลากร หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
  2. นายโนบูยูกิ อิชิอิ กรรมการผู้จัดการ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
  3. ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่