ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย ผศ.ดร.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และแนะนำผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยของภาควิชา ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านกลศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาการทำงานของเครื่อง Fatique testing machine, Tension-compression + tortion testing machine, Drop test tower (Impact testing machine) ห้องปฏิบัติการทางด้านการขึ้นรูปวัสดุผสม และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านของไหล-ความร้อน ศึกษาการทำงานของระบบวัดความเร็วอากาศด้วยการใช้แสงเลเซอร์แบบร     ะนาบ (Particle image velocimetry – PIV system) เพื่องานวิจัยทางด้านการออกแบบตู้ตรวจความดันลบร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่