ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย ผศ.ดร.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และแนะนำผลงานนวัตกรรมและผลงานวิจัยของภาควิชา ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านกลศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาการทำงานของเครื่อง Fatique testing machine, Tension-compression + tortion testing machine, Drop test tower (Impact testing machine) ห้องปฏิบัติการทางด้านการขึ้นรูปวัสดุผสม และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านของไหล-ความร้อน ศึกษาการทำงานของระบบวัดความเร็วอากาศด้วยการใช้แสงเลเซอร์แบบร     ะนาบ (Particle image velocimetry – PIV system) เพื่องานวิจัยทางด้านการออกแบบตู้ตรวจความดันลบร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่