ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ มก. ศึกษาดูงานด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ

เช้าวันนี้ (3 พ.ย. 64) รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี รศ.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากคณะสังคมศาสตร์ มก. นำโดย ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้างานคลัง และ เจ้าหน้าที่การเงิน เข้าดูงานด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานเลขานุการ อาคารชูชาติ กำภู โดยมี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวฯ และนางสรัญญา โชติพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นผู้แนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่