ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
นิสิตวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Oral Presentation Awardนิสิตวิศวฯ ทีม ULTRA คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ PTTEP Teenergyนิสิตวิศวฯ อุตสาหการได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021นิสิตวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลดีเลิศ “องค์กร 4G หรือ 4 generation แห่งความสุข”อาจารย์/ บุคลากรสายสนับสนุน รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก มก.คณะวิศวฯ – องค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการคณบดี พบอธิการบดี อวยพรปีใหม่บริษัท โรงงานอาหารไทย เข้าพบคณบดีอวยพรปีใหม่นิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การปฏิบัติภารกิจและการนำเสนอ RoboCup Asia Pacific 2021คณะวิศวฯ มก. – กฟผ. MOU ร่วมมือทางวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ มก. ศึกษาดูงานด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ

เช้าวันนี้ (3 พ.ย. 64) รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี รศ.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากคณะสังคมศาสตร์ มก. นำโดย ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้างานคลัง และ เจ้าหน้าที่การเงิน เข้าดูงานด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานเลขานุการ อาคารชูชาติ กำภู โดยมี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวฯ และนางสรัญญา โชติพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นผู้แนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่