ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะสังคมศาสตร์ มก. ศึกษาดูงานด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ

เช้าวันนี้ (3 พ.ย. 64) รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี รศ.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากคณะสังคมศาสตร์ มก. นำโดย ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้างานคลัง และ เจ้าหน้าที่การเงิน เข้าดูงานด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานเลขานุการ อาคารชูชาติ กำภู โดยมี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวฯ และนางสรัญญา โชติพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นผู้แนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่