Previous
Next

          นิสิตรายที่ 1            นิสิตรายที่ 2
          นิสิตรายที่ 3            นิสิตรายที่ 4
          นิสิตรายที่ 5            นิสิตรายที่ 6
          นิสิตรายที่ 7            นิสิตรายที่ 8
          นิสิตรายที่ 9            นิสิตรายที่ 10
          นิสิตรายที่ 11          นิสิตรายที่ 12
          นิสิตรายที่ 13          นิสิตรายที่ 14
          นิสิตรายที่ 15          นิสิตรายที่ 16
          นิสิตรายที่ 17          นิสิตรายที่ 18
          นิสิตรายที่ 19          นิสิตรายที่ 20
          นิสิตรายที่ 21          นิสิตรายที่ 22
          นิสิตรายที่ 23          นิสิตรายที่ 24
          นิสิตรายที่ 25          นิสิตรายที่ 26
          นิสิตรายที่ 27          นิสิตรายที่ 28
          นิสิตรายที่ 29          นิสิตรายที่ 30

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ นวัตกรรม KU สู้ COVID -19 ในรายการ รักเมืองไทย ทางช่อง TNN2 True Vision 784 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา 19.00-19.30 น.

คณบดีคณะวิศวฯ มก. (รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล)
ให้สัมภาษณ์ Most News Science Channel
ถึงบทบาทของคณะในการรับมือ Covid-19
พร้อมการพัฒนานวัตกรรมหนุนการทำงานทีมแพทย์

คณะวิศวฯ มก. กับการเป็นส่วนหนึ่งของการฝ่าวิกฤติ COVID-19 ร่วมกับคนไทยทั้งประเทศ
😀😀ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมคลิปการสรุปผลงานนวัตกรรมต้านภัย COVID-19
ที่มาจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทีมอาจารย์ นิสิตและบุคลากรคณะวิศวฯ
เพื่อให้ทุกคนพ้นภัย COVID-19 ไปด้วยกัน กับการให้สัมภาษณ์ของ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผ่านสถานีวิทยุ มก.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
3,488 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์