ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

วิศวฯ ส่งมอบ Face Shield ให้แก่โรงพยาบาล (ร้อยเอ็ด/น่าน/ราชบุรี/ลพบุรี และภาควิชาโสต นาสิกฯ ศิริราชพยาบาล)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดส่ง Face Shield รวม 615 ชิ้น ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่

– โรงพยาบาลอาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

– โรงพยาบาลจังหาร จ.ร้อยเอ็ด

– โรงพยาบาลโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

– ภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

– กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ.น่าน

– โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

– โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

.

Face Shield ดังกล่าว ผลิตโดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดส่ง Face Shield ไปยังบุคลากรทางการแพทย์เป็นครั้งที่ 5 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา) รวมแล้ว 1,665 ชิ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่