ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวฯ มอบนวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาภรณ์

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมมอบตู้ความดันบวก หุ่นยนต์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ “น้องนนทรี” และ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมรับมอบ ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  โดยในส่วนของตู้ความดันบวก คณะวิศวฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มบริษัทอินเทลโนเวชั่น โดยมีคุณวสันต์ ลีละยูวะ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ร่วมในพิธีมอบดังกล่าวด้วย
Cr: รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ออกแบบพัฒนาตู้ความดันบวก
ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้พัฒนาหุ่นยนต์น้องนนทรี
ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้พัฒนา Face shield

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่