ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง – รับฟังแนะแนวหลักสูตร-เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆคณะวิศวฯ จับมือ ไทยคม ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศคณะวิศวฯ จัดอบรมด้านทรัพย์สินปัญญา และ Startupนิสิตและอาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023คณะวิศวฯ จัดการแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023 ส่งเสริมเด็กประถมศึกษาคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม

คณะวิศวฯ-สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบ Face Shield และตู้ความดันบวก ให้แก่ทีมแพทย์ รพ.ศิริราช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผลิต Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น พร้อมตู้ความดันบวก 5 ตู้ รวมมูลค่า 9.7 แสนบาท ส่งมอบให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้ขณะปฏิบัติงาน ป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งมอบ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ในพิธีที่จัดขึ้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โถงประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

ในส่วนของการผลิต Face Shield คณะวิศวฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 1 แสนบาท จากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ในการผลิตโครงหน้ากาก Face Shield โดยผลิตจากเครื่องฉีดพลาสติกของศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

สำหรับตู้ความดันบวก ออกแบบและพัฒนาโดยทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ผศ.ดร.เกรียงไกร  อัศวมาศบันลือ ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ และ ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์  และคณะวิศวฯ ได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อเดือนมกราคม 2564 จำนวน 3 ตู้ และในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อีก 2 ตู้  โดยติดตั้งและใช้งานจริง ณ จุดคัดกรอง สกายวอล์ค คลินิก โรงพยาบาลศิริราช

ตู้ความดันบวก มีหลักการทำงาน คือ แพทย์ผู้ตรวจจะอยู่ภายในตู้ตรวจ และผู้ป่วยอยู่ภายนอก โดยแพทย์จะเข้า-ออกตู้ตรวจผ่านประตูกระจก เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจทั้งผู้ใช้งานและผู้เข้ารับการตรวจ สามารถใช้ตรวจ ผู้ป่วยได้ 20-30 คน/ชั่วโมง/ตู้

นอกจากนี้ ตู้ความดันบวกยังมีเครื่องปรับอากาศเพิ่มความสบายให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในตู้ มีไมโครโฟน และลำโพงเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารระหว่างแพทย์ผู้ตรวจและผู้เข้ารับการตรวจที่อยู่ภายนอกตู้ตรวจ รวมทั้งยังสามารถเปิดช่องให้ผู้ป่วยยื่นมือเข้าไปในตู้เพื่อทำการเจาะเลือดได้อีกด้วย ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่องของตู้ตรวจ ความดันบวกดังกล่าว คณะวิศวฯ ได้รับคำแนะนำจากการใช้งานจริงของทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราช

ในส่วนของการผลิต Face Shield คณะวิศวฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 1 แสนบาท จากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ซึ่งโครงหน้ากาก Face Shield ผลิตจากเครื่องฉีดพลาสติกของศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ในปริมาณการผลิต 700-800 ชิ้น/วัน โดยมี ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ควบคุมการผลิต และมีบุคลากรตลอดจนนิสิตคณะวิศวฯ ร่วมประกอบแผ่นใสและยางยืด พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ

จุดเด่นของ Face Shield คือ มีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น สามารถปรับขนาดให้เข้ากับศีรษะของผู้ใช้งานได้ ไม่เกิดฝ้าที่หน้ากาก สามารถนำไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามวิธีของโรงพยาบาลและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทำให้ลดขยะ    ติดเชื้อได้อีกด้วย โดยคณะวิศวฯ ได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้ตรงความต้องการของทีมแพทย์ผู้ใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการใช้งานจริงของทีมแพทย์ คณะวิศวฯ ได้รับการตอบรับที่ดีถึงประสิทธิภาพการใช้งาน

จากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อปี 2563 คณะวิศวฯ ได้ผลิตและส่งตู้ความดันบวก และ Face Shield ไปยังทีมแพทย์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมได้รับการตอบรับที่ดี โดยคณะวิศวฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่