ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Studentนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567บาร์วิศวะ Reborn ร้านอาหารของคณะวิศวฯ ในงานเกษตรแฟร์ ได้รับรางวัล KU SDGs Smart Entrepreneur ระดับดีเยี่ยม !!!!! ประเภทส่งเสริมเป้าหมาย SDGsคณะวิศวฯ – อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน

คณะวิศวฯ ส่งมอบตู้ความดันบวกแก่โรงพยาบาลปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 64 รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี พร้อมด้วย ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบตู้ความดันบวกอย่างเป็นทางการแก่โรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 2 ตู้ (รพ.สนับสนุน 1 ตู้ ) โดยมี นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นประธานรับมอบ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี ในโอกาสนี้ คณะได้มอบแผ่นใสและยางยืด จำนวน 2,000 ชิ้น สำหรับสำรองเปลี่ยน เพื่อใช้กับ Face Shield จำนวน 500 อัน ที่คณะได้มอบให้ก่อนหน้านี้แก่โรงพยาบาลด้วย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่