ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวฯ ส่งมอบตู้ความดันบวกแก่โรงพยาบาลปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 64 รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี พร้อมด้วย ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบตู้ความดันบวกอย่างเป็นทางการแก่โรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 2 ตู้ (รพ.สนับสนุน 1 ตู้ ) โดยมี นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นประธานรับมอบ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี ในโอกาสนี้ คณะได้มอบแผ่นใสและยางยืด จำนวน 2,000 ชิ้น สำหรับสำรองเปลี่ยน เพื่อใช้กับ Face Shield จำนวน 500 อัน ที่คณะได้มอบให้ก่อนหน้านี้แก่โรงพยาบาลด้วย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่