ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

วิศวฯ จัดส่ง Face Shield แก่โรงพยาบาล 9 แห่ง (อุบลราชธานี/ลำปาง/นครศรีธรรมราช/ชัยภูมิ/จันทบุรี/ขอนแก่น/พังงา/สิงห์บุรี/ชลบุรี)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดส่ง Face Shield ผลิตโดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รวมจำนวน 870 ชิ้น ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 9 แห่ง เพื่อใช้ป้องการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะปฏิบัติงาน โดยโรงพยาบาลที่คณะวิศวฯ จัดส่งให้ในครั้งนี้ ได้แก่

– โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

– โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง

– โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

– โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

– โรงพยาบาลสอยดาว จ.จันทบุรี

– โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น

– รพ.สต.บางเตย จ.พังงา

– โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

– โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ.ชลบุรี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ คณะวิศวฯ ได้จัดส่ง Face Shield ไปยังบุคลากรทางการแพทย์แล้ว 6 ครั้ง รวมจำนวน 2,535 ชิ้น นับจากเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา

#วิศวฯห่วงใย

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่