ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

วิศวฯ มอบ Face Shield ให้แก่โรงพยาบาลต่างจังหวัด (ระยอง/ภูเก็ต/นครศรีธรรมราช/จันทบุรี/นครปฐม/หนองคาย/) รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดส่ง Face Shield รวมจำนวน 1,160 ชิ้น ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุข ดังนี้

– โรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง

– โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จ.ภูเก็ต

– โรงพยาบาลหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

– โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

– โรงพยาบาลสิริเวช จ.จันทบุรี

– โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลวง จ.หนองคาย

– สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย

– สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง

Face Shield ดังกล่าว ผลิตโดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. โดยการจัดส่ง Face Shield ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 7 รวมทั้งสิ้น 3,695 ชิ้น นับจากเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่