ประกาศ การช่วยเหลือนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบการเหตุการณ์ไฟใหม้โรงงานซอยกิ่งแก้ว 21

ประกาศ การช่วยเหลือนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบการเหตุการณ์ไฟใหม้โรงงานซอยกิ่งแก้ว 21

นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ที่กิ่งแก้ว และต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่พัก สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ตามช่องทางดังนี้

.

☎️ 027970921, 027970967

.
.

หรือ scan Qrcode ด้านล่าง

หรือ ช่องทาง กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามช่องทางดังนี้

557 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์