ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองเซอร์โวมอเตอร์ในระบบอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองเซอร์โวมอเตอร์ในระบบอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประการวิจารณ์ TOR + ร่างประกาศเชิญชวน
308 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์