อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล IOP Trusted Reviewer Status Award

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล IOP Trusted Reviewer Status Award

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัล IOP Trusted Reviewer Status Award จาก Institute of Physics (IOP) Publishing ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 จาก Mr. Antonia Seymour, Publishing Director ในฐานะรีวิวเวอร์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ โดยอาจารย์ได้ร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในวารสารวิชาการต่าง ๆ ในเครือ IOP ด้านงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับนานาชาติ

42 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์