ตรวจสอบผลการอนุมัติใบขอจบการศึกษา (นิสิตภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

นิสิตภาคพิเศษที่ส่งใบขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลการอนุมัติได้ตามรายชื่อ (ที่มีเครื่องหมาย ) ด้านล่างนี้ หากพบว่าไม่มีชื่อให้รีบดำเนินการติดต่อที่โครงการฯ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ภายในวันที่ 20 ก.ย. 2562 นี้

Read more