ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา (ทุนช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2562 มาลงชื่อใบสำคัญรับเงินที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ตามวันเวลาดังนี้ -รหัสนิสิต 59  ให้มาลงชื่อ  วันจันทร์ที่ 15- วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน

Read more