เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท (PE20) ปีการศึกษา 2566 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท (PE20) ปีการศึกษา 2566 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท (PE20) ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่บัดนี้ – 1 เมษายน 2566

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
https://www.grad.ku.ac.th/uploads/App66_F1/APP-66-M-S-BKN-F1-XE68.pdf

หลักสูตร
https://www.grad.ku.ac.th/download/cur-64-m-n-xe12/?wpdmdl=84259

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2561 3466