เปิดรับทุนการสมัครศึกษา NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.