เชิญชวนร่วมส่งผลงานและนำเสนอผลงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาในรูปแบบบทความหรือโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “บทบาทสำคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาหลังการแพร่ระบาดโควิด-19”

เชิญชวนร่วมส่งผลงานและนำเสนอผลงานด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาในรูปแบบบทความหรือโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “บทบาทสำคัญในการพัฒนานิสิตนักศึกษาหลังการแพร่ระบาดโควิด-19”

ilovepdf_merged (1)
1,139 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์